Xuân về đất khách, quê người,
Xuân về nhớ bạn, nhớ Thầy, nhớ Cô.
Nhớ xứ Búng, nhớ quê Bình,
Nhớ cây măng cụt, sầu riêng để lòng.
Nhớ môi son, nhớ má hồng,
Nhớ trường ngày đó, nhớ màu áo Nâu.
Xuân về bạn ở nơi nao?                                      
Ở đây không có hoa đào đón Xuân,
Có chăng hoa tuyết ngập đường,
Có chăng nỗi nhớ vấn vương tơ lòng.

 Xuân về rượu đỏ, tình nồng,
Kính Thầy, kính Bạn, CHÚC MỪNG TÂN XUÂN.
 
Chào đón Xuân Nhâm Thìn
Hai Râu CN 16-12-11