Năm mươi năm đã qua rồi
Trường xưa còn đó thầy trò thấy đâu?
Cuộc đời như thể bể dâu
Xoay dần liên tục biết đâu mà lần
Bạn bè giờ đã biệt tâm
Người nơi góc biển kẻ ở chân trời
Nhớ nhung, nhung nhớ đợi chờ
Ngày đoàn tụ có bao giờ đến đâu!
Trời cao biển rộng năm châu
Tuổi già sức yếu biết đâu mà lần
Nhớ thương chỉ biết cầu xin
Xuân về, tết đến an bình ấm no
Không quên nhớ đến bạn mình
Ra đi mãi mãi ân tình còn đây
Lưu lại hoài niệm dẩy đầy
Những ngày với bạn cùng thầy thuở nao
Năm mươi năm đã qua rồi
Trường xưa còn đó thầy trò thấy đâu!


Huỳnh-Kim-Ngọc
Indianapolis, Indiana
01-11-2024