https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
 
Thuở xưa tóc bím đuôi gà
Chân mang guốc mộc áo Nâu đến trường
Thoáng nhìn lòng thấy vương vương
Trời đày tan học bên đường ngóng sang.
 
Lớn lên tí nữa dịu dàng
Chân mang hài nhỏ tóc thề ngang vai
Tan trường tà áo tung bay
Nắng vàng theo gót chân ai thẫn thờ...?
 
Tôi thằng nhóc... tập làm thơ
Bây giờ bỗng lớn... râu cằm lưa thưa
Theo em sớm nắng chiều mưa
Đêm về thao tức làm thơ tỏ tình.
 
Nhưng sao nàng cứ lặng thinh...!?
Thư thì em nhận, nhưng không trả lời
Tội cho thằng nhóc dại khờ
Sao ai lại nỡ thờ ơ vô tình.
 
Ngày kia nhận được hung tin...
Một mình vẫn đứng bên đường ngóng ai...?

 

Áo Nâu xưa khung trời xứ Búng
Tựu trường mùa Thu 9-2023