https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
 
Mai tôi đi em có buồn không?
Có ngồi đếm lá rụng bên song,
Có thầm thổn thức trong đêm vắng,
Có đọng lệ sầu trong mắt trong!
 
Mai tôi đi em tiếc gì không?
Tiếc chi cho má thắm phai hồng,
Tiếc chi lữ khách ngàn năm đợi,
Thuyền tình năm cũ đã sang sông!
 
Mai tôi đi em nhớ gì không?
Nhớ chi cho mắt lệ đôi dòng,
Nhớ chi đau đớn lời ly biệt,
Có nghĩa gì đâu một chuyện lòng!
 
Mai tôi đi em có còn thương?
Ngày tháng chung vui dưới mái trường.
Lầm lũi theo em chiều tan học.
Đôi lần muốn nói tiếng yêu đương.
 
Mai tôi đi em hãy quên đi.
Buồn, Thưong, Tiếc, Nhớ, nữa mà chi!
Trăm năm mình đã không thề hẹn,
Cớ gì mà khóc buổi từ ly!!!
 
Phạm Văn Thế (MS2)