https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi biết bao tình người đằm thắm
Bốn phương trời cùng tìm gặp nhau đây
Bao xa cách giờ nơi này hội ngộ.
 
Đây Cali những chiều vàng hanh nắng
Tay bắt tay sao tủi tủi mừng mừng
Đây Thầy Cô, này là những bạn bè
Cùng ôn lại những vui buồn dĩ vãng.
 
Cổng trường đây! biết bao là kỷ niệm
Cảm động làm sao khi bước chân vào
Lòng in đậm một thuở nào thân ái
Trường xưa ơi! sao nỗi nhớ dâng đầy!
 
Rồi mai đây mỗi người về một ngã
Lòng còn vương bao cảm xúc nơi này
Biết bao giờ ta còn gặp nhau đây?
Sẽ nhớ mãi những ngày vui hội ngộ!

 

Én Nâu NLSBD
3-23
Viết cho ĐH6