https://lh4.googleusercontent.com/aQtv5GvcCWHW8ED1eV2Y72dKO87txjjn5hKzJroFixCUSDt2JSGDQCQ-A0LvgHcTC0SglNCxV8FoS4HcBmcSgQYT2KPxgXJB0qPgVSSBRXzgKOg6HmN47Cyjyp8NoNv8et7Qq2Q2BGjDEkSoJXYRzBh7D-akkuCwaky4xQRfRi29pIQ1M92XBV0
 
 
Tháng mười hai có một người trở lại
Dĩ vãng tìm về… nhớ quá áo Nâu xưa
Tóc ai bay từng sợi vắn sợi dài
Ôi nhớ quá những khung trời kỷ niệm.
 
Gió mùa đông chợt se se lành lạnh
Nắng bên thềm có đủ ấm không em…?
Cơn mưa phùn của cuối Hạ chờ Đông
Nơi nào đó… chuông giáo đường đang đổ.
 
Người trở về… tháng mười hai năm đó
Tìm một người… bên hang đá Bê-Lem
Tiếng kinh cầu… nguyện Chúa ở trên cao
Có thấu hiểu… lời van xin tội lỗi…?
 
“Lỡ yêu người nhưng ngoại đạo Chúa ơi"
Đêm từng đêm khấn nguyện mãi bên nhau
Chuông tan lễ mong cùng ai sánh bước
Tay trong tay… văng vẳng nhạc kinh cầu
Chúa thấu hiểu, Chúa nào đâu chia cắt
Nhưng bây giờ… tóc gió đã thôi bay…
 
Áo Nâu xưa khung trời xứ Búng 12-12-22