Có người lên chuyến đò ngang
Về nơi bến lạ, bỏ làng, bỏ quê
Bỏ luôn câu ước hẹn thề
Trăm năm mình sẽ đi về bên nhau!
 
Có người lặng ngắm trời cao,
Nhìn chim lẻ bạn nghe đau trong lòng.
Tiếc gì con sáo sang sông,
Một khi sáo đã sổ lồng bay xa!
 
Có người áo lụa mượt mà,
Pháo hồng rượu đỏ, hát ca đón chào
Gia đình hai họ cùng nhau
Chúc cho đôi trẻ ngọt ngào hương yêu!
 
Có người buồn hắt buồn hiu!
Càng thương, càng nhớ, càng nhiều đớn đau!
Thời gian dẫu có qua mau,
Cũng không xóa hết những câu ân tình.
 
Có người đứng lặng một mình
Tìm trong hư ảo…  bóng hình người xưa!!!
 
Phạm Văn Thế (MS2)