Xuân đang đến bên thm nhà, trước ngõ
Ci mai già có tr n không em…?
Cành đào xưa… nm tay nhau mình đi do Tết
Nh quá đi thôi, ngày đó ca chúng mình.
 
Mng mt Tết, em bết tóc đuôi gà nhí nhnh
Tui mười hai hay tui ca mười ba
Phong bì đ, em cm, cười tươi chi l
Hai đa mình, dzung dzẻ đón Xuân sang.
 
Thêm mt vài năm, em tr thành thiếu n
Sui tóc huyn, buông xõa tm lưng thon
Biết e thn, mt ng hng khi b anh trêu chc
Biết di hn… nũng nu… nh nhen anh..
 
Xuân ngày xưa, bao ln anh li hn
Thi chinh chiến… ra đi… biết ngày nao tr li
Cánh thip Xuân anh trao em ngày đó
Biết bao gi…? Xuân… anh tr li quê hương…?
 
Áo Nâu xưa khung tri x Búng
Xuân Nhâm Dn 2022