BÀI THƠ VỊNH CON CỌP
 
Thân sọc vàng đen đến mang tai,
Nanh dài, vuốt bén tựa dao phay.
Một cái vươn mình, rừng rung chuyển,
Hai tiếng cà um, chúng khiếp oai.
 
Xương cốt nấu cao làm thuốc quí,
Da lông đem thuộc bọc lót ngai.
Lúc ở núi rừng, muôn loài sợ,
Khi xuống đồng bằng, chó mỉa mai.
 
Nguyễn Thượng Hạng
Ngày 20 tháng 12, 2021
 
 
 

HỌA VẬN BÀI THƠ VỊNH CON CỌP

Bài Họa 1

Chúa tể lâm sơn nghe sướng tai
Muôn kiếp, muôn đời sẽ chẵng phai
Một tiêng gầm thôi, rừng chuyển động
Bốn móng vươn dài, núi khiếp oai
Khắp chốn nhân gian đều hoảng sợ
Mọi miền thần chúng đội long ngai
ởng rằng hổ dử nhưng không phải
Cọp giấy đâu ngờ quá mỉa mai!

 

Bài Họa 2

Năm củ tin nhà điếc lổ tai
Bọn nó hùa nhau liếc dao phay
Cắt cổ  nhân dân nào thương tiếc
Thọt mủi đồng bào đề lấy oai
Test kit tiền vô muôn bạc tỉ
Thuốc ngừa hốt bộn độn long ngai
Ăn tạp, ăn dơ, ăn hổ lốn
To miệng “vì dân” -  thật mỉa mai!
 
Phạm Văn Thế - MS2
 
 
 
 
Câu đối năm Dần  (Thầy Nguyễn Thượng Hạng) 
 
Mèo mang cốt cọp, xứng danh tiểu hổ,
Cáo mượn oai hùm, chẳng dọa được ai.
 
 
Đối Câu đối năm Dần (Phạm Văn Thế - MS2)
 
Bò có dát vàng, Bò chẳng thành Trâu
Rừng không tô lá, Rừng vẫn là Lâm