Anh muốn gởi chút nắng vàng của mùa Thu tháng Chín
 Đến một người còn xa mãi tít mù khơi
 Thời gian ơi sao vẫn phải đợi chờ
 Đêm tỉnh giấc gọi thầm tên ai đó…
 
 Anh muốn gởi chút vần thơ trong chiều lộng gió
 Biển đợi chờ chiều Tím lặng hoàng hôn
 Dấu chân ai qua ngõ bước bên thềm
 Ôi nhớ quá…dáng ai… tóc dài buông lơi lã.
 
 Anh muốn gởi lời yêu thương vào hơi thở
 Chút hương thầm qua ngõ bước nhà em
 Nhớ làm sao làn môi cong cớn dịu hiền
 Thương nhớ quá hởi mùa Thu tháng Chín.
 
Áo Nâu xưa khung trời xứ Búng
Thu 14-9-21