Lũy tre rợp bóng đường làng
Khói chiều loan tỏa nhẹ nhàng mong lung
Đôi vai quang gánh Mẹ yêu
Dáng lưng còng nhỏ, liêu xiêu gió chiều.
 
Gánh cho con, Mẹ gánh cả cuộc đời
Dắt con từng bước đi trên đường đời
Mai sau con lớn thành người
Đường xưa lối cũ một thời ấu thơ
Cho con quang gánh Mẹ ơi
Để con gánh lại lời ru Mẹ hiền.

 

Hai Râu - NLSBD
May 30 - 2021