Gần bốn mươi năm xa cố hương.
Tóc xanh ngày ấy nay điểm sương.
Ly rượu ba mươi chờ bạn hữu.
Chung trà trừ tịch đợi người thương.
 
Nhọc nhằn bao nỗi thân viễn xứ.
Nhắc lại chuyện đời buồn còn vương.
Đời sống mới nhưng lòng vẫn cũ.
Thao thức canh dài nhớ cố hương.

 

Nguyễn Thượng Hạng
Ngày 12 Tháng 2 Năm 2021