Tháng Tư không đợi, không chờ
Tháng Tư hối hả bên bờ tử sinh
Người đi đâu phải vô tình
Để người ở lại một mình đau thương
Phải chi vùng vẫy sa trường
Phải chi gục ngã máu vương chiến bào!
 
Tháng Tư uất hận dâng trào,
Cúi đầu tạ tội đồng bào nước Nam.
Nhớ xưa dưới cánh Đại Bàng
Lời thề vì nước vẫn mang trong lòng.
 
Tháng Tư đất khách long đong
Cùng nhau đốt nén hương lòng… xót xa!!!
 
Phạm Văn Thế (Ác Điểu 225 / 72A)