Mùa hè rộn cánh phượng bay
Bạn xưa tình cũ nơi đây tụ về
Gặp nhau trong buổi chiều Hè
Ngôi trường xưa ấy đi về có nhau
Chung trang sách học từng ngày
Chung Thầy Cô, bắc nhịp cầu ta đi.
 
Bạn ơi! Biết nói điều gì
Lòng ai xao xuyến... từ khi chúng mình
Chân trời góc bể điêu linh
Cuộc đời bươn chải thường tình ngày mai
Cũng vì công việc sinh nhai
Mỗi người một hướng mấy ai chung đường
Người đi, người ở quê hương
Một thời vẫn nhớ mái trường năm xưa...!
 
Chung Nguyễn
April 14, 2020