Bao giờ trở lại quê nhà
Đón mùa Xuân mới bên người thân yêu
Nơi đây Xuân đến tịch liêu
Không trà, không rượu, không mai, không đào.
 
Còn chăng nỗi nhớ hôm nào
Đón Xuân, vui Tết cầm bao lì xì
Thời gian thoáng chốc qua đi
Tuyết rơi ngập lối phủ mờ đường xưa.
 
Ngồi canh nồi bánh giao thừa
Pháo đì đùng nổ đón mùa Xuân sang
Bao giờ trở lại đường làng
Đón mùa Xuân mới bên người thân yêu?
 
Hai Râu - NLSBD
Xuân Tân Sửu 2021