Thảnh thơi dạo mát, khắp sân vườn
Trăm hoa khoe sắc, tỏa ngát hương,
Mai Lan hé nụ, chờ ngày mới
Cúc Trúc nghiêng mình, đón ánh dương.
 
Tuổi hạc trời cho, quá bảy mươi.
Về đất Ca-li, tạm náo nương.
Sống đời đạm bạc, căn nhà nhỏ,
Danh lợi phù trầm, chẳng chút vương.
 
Nguyễn Thượng Hạng
Ngày 15/10/2020