alt
 
Non cao nước biếc phẳng trên nguồn
Thoảng chốc càn khôn chuyển vận tuôn
Thác đổ rền vang, triền thẳng trấp
Ghềnh rơi trắng xóa, tuyết pha sơn
Giòng sâu tỏa kín mưa cùng khói
Trũng rộng chôn vùi nước với non!
Thấp thoáng hồn quê dường thác chảy
Vơi đầy khắc khoải tấc lòng son.
 
Nguyễn Thị Thu
Thăm Niagara Falls,
Canada July 10, 2011