Rồi, tháng sáu cũng ngập ngừng đầu ngõ
Tháng năm buồn, vội vã bỏ ra đi
Bỏ sau lưng, phố gầy in dáng nhỏ
Bỏ hàng cây, lá đổ, bỏ chiều xưa.
 
Tháng sáu về, kéo theo những cơn mưa
Cơn mưa lạ, ru hồn ai vào Hạ
Ngược thời gian, trở về miền ký ức
Tan trường xưa, ai đó có đợi ai.
 
Tháng sáu về, mây có lúc ngủ say
Để mặc nắng, theo ai về trên phố
Rồi bất chợt, nắng giận hờn vô cớ
Không chịu thèm, tô má thắm cho ai.
 
Tháng sáu về, còn đó chút hồng phai
Cánh phượng xưa, một thời ai cài tóc
Bản tình ca, ve vẫn còn réo rắt
Như nhắc người... về lại... kỷ niệm xưa.
 
Vương Kim Phụng
NLSBD - CN K5