Thế giới lao đao bởi dịch Tàu,
Hàng ngàn người chết dạ xót đau.
Đường phố vắng hoe người đi lại,
Quán hàng im lặng tiếng mời chào.
 
Dân chúng cách ly toàn xã hội,
Người người giữ khoảng chẳng vượt rào.
Thuốc trị được tìm đang sản xuất,
Nhân loại hân hoan thoát dịch Tàu.
 
Ngày 15 tháng 04 năm 2020
Nguyễn Thượng Hạng