Lữ khách mấy ai nhớ bến xưa ?!!
Thầy tôi vẫn cặm cụi đò đưa
Năm tháng miệt mài trên bục giảng
Ơn Thầy dạy dỗ nói sao vừa.
 
Thấm thoát xế chiều nghiêng ngã bóng
Chuyến đò trở lại khách lưa thưa
Chỉ cần đếm ngón tay là đủ
Ấm áp Thầy trò..." quá tuyệt chưa ???"
 
Dẫu biết có tan rồi có hợp
Mấy ai đoán trước được điều gì !
Cho dù cách trở phân ly
Tôn Sư Trọng Đạo khắc ghi ơn Thầy.
 
Quân-Sư-Phụ bấy lâu nay
Từ cổ chí kim ấy vậy mà
Ân sư khắc cốt lòng ta
Hồng-Chuyên lợi ích nước nhà ấm no.
 
Trương Thu Thủy - CN - K5
Nhân ngày 20-11-2019