Chiều hôm ấy ve sầu kêu buồn bã 
Phượng phai màu tiễn Hạ khóc chia ly
Ngày chia tay chẳng biết nói điều gì 
Năm cuối cấp đến chi mà vội vã.
Nhìn cả lớp rưng rưng dòng lệ thả 
Tương lai chờ nơi chốn lạ thành đô 
Người thành công kẻ thất bại mơ hồ 
Nhưng chắc chắn bạn, Thầy, Cô khó gặp.
Dòng nhật ký chuyền tay nhau một tập 
Tà áo dài chữ ký khắp người đây 
"Nhớ tao nghe... cái lũ Ngố tụi mầy..."
Đừng quên nhé tuổi thơ ngây bồng bột.
Ôi! Kỷ niệm. Ôi! Những người bạn tốt 
Ôi! Sân trường bỗng vắng bóng người chơi
Bướm phượng xinh ép lại nói thay lời 
Xin cất giữ cả một trời thương nhớ.


Một thời để nhớ mùa chia tay Khóa 5 NLS BD 1975 

Nguyễn Thành Chung (MS K2)