Mầy hãy cùng tao cạn chén này,
Mừng xuân đoàn tụ uống cho say.
Không biết xuân sau còn gặp lại!
Đưa tao ly cạn, rót cho đầy.
 
Này vô, vô nữa - bạn hiền ơi!
Uống để cho quên hết bụi đời.
Từ ngày bước xuống thềm tam cấp,
Bỏ lại trường xưa nhập cuộc chơi.
 
Mầy sống ngang tàng trong chiến chinh.
Áo trận, giày sô, lấm đất sình,
Tây nguyên sỏi đá về sông Cửu,
Vì nước non, quên tấm thân mình.
 
Tao dâng tuổi trẻ cho Không Gian,
Vùng vẫy trời cao cánh Đại Bàng.
Mầy với tao không cùng một lối,
Nhưng cùng chí hướng - giữ Giang Sang.
 
Mình gặp nhau đây, ở xứ người.
Bạn uống cạn đi chén rượu mời.
Xuân trên đất khách buồn hiu hắt,
Rồi cũng qua mau - hết một đời!!!
 
Phạm Văn Thế  (MS2)