Thảnh thơi phơi bụng ngủ trong chuồng.
Cơm bữa ngày ba dạ đầy luôn.
Đói no, mặc kệ người chạy gạo.
Ấm lạnh, xá gì kẻ rèm buông.
 
Nhớ thuở đua tài bên Trung thổ.
Trạng Nguyên đất Việt há danh suông.
Cạo lông, bán thịt đền ân chủ
Thân về cát bụi lệ nào tuôn.

 

Nguyễn Thượng Hạng

 

Vui Xuân, mời đối đáp hai câu sau đây:

Mừng Xuân Kỷ Hợi, bác Trư đập heo đất, lấy tiền tặng cô Lợn.

Ăn Tết Mậu Tuất, anh Khuyển bắt chó hoang, làm thịt đãi chị Cẩu.

 
 
 
 
HỌA BÀI VỊNH CON HEO CỦA THẦY NGUYỄN THƯỢNG HẠNG
 
Bắc phủ bọn bây chung một chuồng.
Cơm no bò cởi cả năm luôn.
Mặc dân nghèo đói lu không gạo,
Cả thằng khố rách cũng không buông.
Cướp đất, đập nhà - loài phỉ thổ
Dân giàu, nước mạnh - chỉ danh suông.
Năm mới nguyện cầu cho Dân Chủ.
Nhà nhà Hạnh Phúc lệ mừng tuôn.
 
Phạm Văn Thế (MS2)