Đêm Noël năm đó,
Hai đứa mình quen nhau.
Cùng em đi dự lễ,
Tôi ngỡ mình chiêm bao.
 
Em quỳ bên hang đá,
Tay chấp tay nguyện cầu.
Tôi trộm nhìn ngơ ngẩn,
Em thiên thần áo nâu!
 
Tôi là người ngoại đạo,
Nhưng tin Chúa trên cao,
Chúa thương tình ban phước,
Con, Nàng - mãi bên nhau.
 
Đêm Noël lại đến
Nơi xứ người lưu vong,
Chỉ còn trong nỗi nhớ
Kỷ niêm đẹp  trong lòng!
 
Chấp tay con dâng Chúa
Lời nguyện cầu đêm nay
Người con thương hạnh phúc
Trong những tháng năm dài.
 
Lạy Chúa con xám hối
Vì đã lỡ thương nàng
Nên bao nhiêu tội lỗi
Xin mình con riêng mang!
 
Đêm nay đêm Chúa xuống trần
Xin cho con được một lần Bình An.
 
Phạm Văn Thế (MS-K2)