Bao năm trông ngóng đợi chờ
Bây giờ trở lại bến đò năm xưa
Tìm em vào buổi chiều mưa
Ðèn vàng héo hắt, quán xưa đợi chờ
Một mình đứng giữa bơ vơ
Về đâu ngã rẽ, cuộc đời quạnh hiu.
Nơi đây xóm vắng tiêu điều
Từng cơn gió lạnh, xót hồn thương đau
Giờ em ở chốn phương nào
Nhớ chăng lời hứa đợi chờ không em?
Em cô gái nhỏ bên đàng
Con đò năm đó nhớ về bến không?
Nơi đây vẫn giữ tấm lòng
Dù em không nhớ lời thề năm xưa
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Anh đâu dám trách người xưa lỗi thề.
 
Hai Râu
10-21-11