Phố cũ, quán xưa, ly cà phê giọt đắng
Góc nhỏ một mình, nghe giọng hát liêu trai.
Giọt phin đen tí tách khúc bi ai
Nhớ bạn cũ, Hòn Vọng Phu ngóng đợi.
 
Chia tay nhau hai phương trời vời vợi,
Lốc xoáy cuộc đời xô ngã bước chim di.
Tiễn biệt nhau chẳng nói được điều chi,
Tay chạm khẽ thành ly, lòng cay đắng.
 
Nâng nhẹ muỗng hòa tan màu đen trắng,
Khuấy cuộc đời, ai đổi Trắng thay Đen.
Dĩ vãng xưa, sao đã vội muộn màng,
Xa vắng quá, cuộc tình cà phê đắng.
 
Hai Râu - NLSBD
8-15-18
Nhớ về bạn cũ, Trương Công Chánh, Lê Minh Tú đã đi xa