Quê người mừng Độc Lập.
Cờ sao trước mọi nhà.
BBQ, hotdog,
Cùng Bud với Coca**
Tiếng nói cười rộn rã,
Cho hạnh phúc thăng hoa.
 
Nghe đau lòng xót dạ!
Nhìn về phương trời xa,
Quê hương mình nơi đó.
Còn có những Mẹ già,
Cố van nài khan cổ:
...trả lại tôi đất nhà!
Họ đuổi xô tàn bạo
Đánh cho bà hết la!!!
 
Quê Hương mình nơi đó.
Họ cắt đất dâng Tàu.
Ải Nam Quan, Bản Giốc,
Rồi Vân Đồn theo sau,
Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Ôi! đau xót, thương đau!!!
Người dân đầy phẩn ức,
Cầm biểu ngữ xuống đường.
 
Họ thẳng tay đàn áp,
Họ một phường vô lương.
Họ những tên bán nước,
Cúi đầu bọn Bắc phương,
Liếm gót chân Tàu cộng,
Đang dầy xéo quê hương!
 
Quê người vui Độc Lập.
Quê mình sao đau thương!!!
Đừng thờ ơ, sợ hãi,
Hãy đứng lên can trường.
Cho Quê Cha, Đất Mẹ,
Qua đi nỗi đoạn trường!
 
Rồi sẽ có một ngày…
 
Quê mình mừng Độc Lập!
Quê mình tràn tình thương!
 
** Bud: Bia Budweiser -  Coca: Nước uống Cocacola
 
Phạm Văn Thế (MS2)