Bạn hiền ở lại – tao đi
Trần gian tao chẳng còn gì luyến lưu
Qua rồi ngày tháng vô tư
Qua rồi cái tuổi ngu ngơ dỗi hờn
Chút tình, chút nghiã vẫn hơn
Chút thương, chút nhớ vẫn còn trong tim
 
Chỉ cần hai buổi bình yên
Cà phê hai cử là quên muộn phiền
Dù nay tao đã qui tiên
Phone tao một cú chẳng phiền gì đâu
Bạn bè nghiã nặng tình sâu
Gặp nhau đấu hót tròn câu kim bằng
 
Bạn hiền - nầy nhé - đừng quên
E-mail, Facebook hãy lên mỗi ngày
Chớ nên delete tên tao
Để tao biết được thằng nào… theo tao
Trên kia tao sẽ đón chào
Ruợu ngon - hải vị - sơn hào … đón bây!!!
 
Phạm Văn Thế (MS2)