Háo hức vẫy đuôi mừng chủ tới,
Biết phận cúi đầu gặm xương rơi.
 
Đêm đêm canh tường, phòng kẻ trộm,
Ngày ngày gác cổng, đón khách chơi.
 
Tuân theo lệnh chủ hùa nhau sủa,
Cắn xé kẻ thù (?) chẳng chút ngơi.
 
Tận tụy, trung thành tròn phận bộc,
Hết việc, Mực, Phèn cũng bị xơi.
 
 
Nguyễn Thượng Hạng
 Ngày 12 tháng 01 năm 2018