Con quì lạy Chúa trên trời,
Bình An, Hạnh Phúc cho người con thương.
Từ ngày lìa bỏ quê hương,
Mang theo bao nỗi đoạn trường xót xa!
Thầy Cô, Bè Bạn, Mẹ Cha,
Chưa câu từ biệt mà xa nhau rồi!
Đêm Giáng Sinh, tuyết đầy trời,
Chuông nhà thờ đổ ru đời quạnh hiu.
Dẫu đời gian dối bao nhiêu,
Mình con cam chịu mọi điều đắng cay.
Chấp tay lạy Chúa đêm nay.
Con, người ngoại đạo, tin Ngài trên cao.
Đem tình yêu xóa thương đau,
Cho niềm Hạnh Phúc dạt dào trong tim.
Thế gian cuộc sống Bình Yên,
Xin Ngài ban phước thiêng liêng cho đời…
 
Phạm văn Thế (MS2)