Về lại Ca Li ngày Đại Hội
Nắng ấm tình nồng nơi xứ xa
Đàn chim ngày ấy từ muôn nẻo
Hội lại nơi nầy bạn với ta
 
Góc nhỏ Ca Li trời xứ Thủ
Trường xưa  Thầy cũ bạn thân thương
Cầu Ngang chợ Búng ngày hai buổi
Và lộ Mười Ba thuở đến trường
 
Quán cơm  kỷ niệm giờ tan học
Cũng vẫn đông vui của thuở nào
Nhưng tôi vẫn thấy gì hơi lạ
Lạ  tóc bạn tôi đã bạc màu
 
Nôn nao cứ ngỡ ngày khai giảng
Màu áo năm xưa rợp góc trời         
Màu Nâu màu áo tôi thương  mãi   
Mãi tận nơi đây vẫn rạng ngời.
 
Ôi  sao thương quá ngày xưa ấy 
Thương bạn đồng môn phục tấm lòng 
Của  người dựng lại khung trời cũ
Chỉ  thoáng xưa thôi đủ ấm lòng.
 
T H