MỪNG ĐẠI HỘI
 (NLS BD Hải ngoại 25-26/08/2017 tại California)
 
Trời Cali... nắng hồng tỏa sáng
Vẫy tay chào Đại  Hội kỳ tư
Hân hoan cảnh sắc vui tươi
Âm vang lời nói tiếng cười đong đưa
Men nồng đong đếm sao vừa
Như tình NLS ngày xưa tại trường
Nâng ly chúc tụng yêu thương
Đậm tình NLS Bình Dương thuở nào!
 
Lê Hữu Tín
NLS Bình Dương (ngày 28-08-2017)
 
Chú Mừng Thành Công Đại Hội Kỳ 4
 
Nhạn... đưa tin nóng mấy hình
Cali... hội ngộ thắm tình đồng môn
Chắt chiu kỷ niệm đọng tồn
Tuổi tuy bóng xế, tâm hồn còn xuân
Về đây tay bắt,mặt mừng
Thầy, Cô, bạn hữu... tưng bừng hân hoan
 
Lê Hữu Tín
NLS Bình Dương (ngày 27-08-2017)
Ghi chú: Xin thứ lỗi đã đăng trễ. Nhận được vào ngày 28-8-2017 nhưng BBT thật bận rộn những ngày sau Đại Hội.