Mưa đất Thủ
 
Mưa rơi giọt vắn giọt dài,
Giọt ngoài cửa lớp, giọt bay vào lòng.
Giọt nào thấm ướt mắt trong,
Giọt nào hôn nhẹ má hồng em yêu.
Theo em từng bước mưa chiều,
Mưa bao nhiêu giọt bấy nhiêu ân tình!
Mưa rơi từng giọt lung linh,
Mưa trên tóc mướt - cho mình… nhớ thương.
Phải chi mình chẳng chung đường
Thì tôi đâu phải vấn vương… một đời!!!
 
Mưa Cali
 
Chiều nay ngồi ngắm mưa rơi,
Giọt thương, giọt nhớ - hởi người xưa đâu!
Mưa rơi ướt đẫm trái sầu!
Làm sao ai biết tình đầu không phai!
Hình như trong giọt mưa dài,
Lệ ai còn thấm trên vai thuở nào!?
Nghe hồn lạnh buốt xanh xao.
Người ơi có nhớ - mưa nào năm xưa!!!
Chiều nay đất Thủ có mưa!?!
Cố nhân ngàn dặm vẩn chưa… tìm về…
 
Phạm văn Thế (MS2)