Qua Xuân lại đến Hạ rồi.
Cho ta xao xuyến bồi hồi nhớ quê.
Nhớ hàng cây gạo bờ đê.
Màu hoa cháy đỏ lối về tuổi thơ.

Sông Trà ơi! Đến bao giờ.
Thuyền ta lại đậu bên bờ sông xưa.
Để nghe tiếng hát đò đưa.
Chao theo nhịp võng sớm trưa mát lòng.

Để ta đội nón ra đồng.
Cùng ai tát nước cấy trồng niềm vui.
Trở về với ánh trăng soi.
Chờ ai lỡ hẹn sương rơi vẫn chờ!

Dẫu rằng trong một giấc mơ.
Xa xôi nhớ đến thẫn thờ... Hạ ơi!
 
Nguyễn Thành Chung (MS2)