Sáng nay nhận đóa hoa hồng.
Em như nhận được, ấm nồng tình anh!
Nhìn đôi chim hót trên cành,  
Giao duyên trời đất, ngọt lành hương Xuân.

Cảm ơn ngày của tình nhân.
Cho mình giây phút, được gần bên nhau.
Trầu vàng vẫn thấm hương cau.
Hoàng hôn vẫn đẹp, nắng màu hoàng hôn.
 
Nguyễn Thành Chung (MS2)