Đầu năm khai bút mấy vần.
Bài thơ lạc giữa vườn Xuân ngỡ ngàng.
Bông mai phơ phất nắng vàng.
Bên hồ liễu rủ, những hàng mi cong 
 

Nhìn lên mây trắng trời trong.
Kìa đàn én lượn, rối lòng thi nhân.
Đời tôi lạc bước hồng trần.
Thi nhân ơi hởi, dừng chân nối vần.

Lạ gì ngũ sắc phong vân.
Sống sao thì cũng chữ nhân làm đầu.
Buông tay còn có gì đâu.
Vô tư thanh thản, cơ cầu làm chi.

Ngẫm xem Thiên Địa cũng kỳ.
Phú người ân Đức, nghĩa nghì trước sau.
Cuộc đời hãy sống vì nhau....
Cho nhiều nhận ít dạt dào tình thương
 
Đầu năm kính chúc mười phương
An Bình, Hạnh Phúc, mọi đường hạnh thông
 
Nguyễn Thành Chung (MS2)