Mỏ cong, cựa sắc, dáng hiên ngang.
Bình minh sắp rạng, cất tiếng vang.
Đầu thôn, cuối xóm, người tỉnh giấc.
Trong nhà, ngoài ngõ, đón ngày sang.
Tranh tiếng, quên đi tình huynh đệ.
Bôi mặt, đá nhau, chẳng chung hàng.
Nồi da xáo thịt, còn bia miệng.
Gương xấu muôn đời, hãy còn mang.


CÂU ĐỐI

Dậu bao sân nhỏ, kê so cựa,
Bôi mặt đá nhau, gà chém gà.


Nguyễn Thượng Hạng