Xuân nầy hơn sáu mươi năm cộng
Cao mỡ, cao đường, chuyện cỏn con
Bạn bè tụm lại dăm ba đứa
Mừng xuân tệ lắm một vài lon
 
Kể chuyện thời xưa - thời đi học
Sách vở cầm tay - cuốc vác lưng
Theo em cả buổi mà đâu dám
Muốn nói nhưng sao cứ ngập ngừng
 
Kể chuyện rời xa mái học đường
Làm thân lính chiến bạt ngàn phương
Xuân về ngắt cánh mai rừng nở
Làm sao gửi đến người tôi thương!
 
Kể chuyện mùa xuân nơi đất khách
Tuyết trắng ngoài kia vẫn xuống đầy
Chợt nhớ hôm nay mồng một Tết
Rót vài chung rượu - một mình say
 
Xuân nầy thêm một mùa xuân nữa
Bạn hữu bây giờ đếm ngón tay
Không biết xuân sau còn gặp lại
Thì thôi xin chúc vạn điều may.
 
Phạm Văn Thế (MS2)