Ta thấy ta Hoàng Đế
Ngự giữa chốn cung đình
Đám quần thần văn võ
Là bốn đứa con xinh
 
Vợ ta phong Hoàng Hậu
Không mỹ nữ cung phi
Không tam cung lục viện
Vẫn quyền thế uy nghi
 
Trẫm truyền cho Ái Hậu
Từ nay thôi nghề nail
Không cần cắt với dũa
Chẳng cần bột với gel
 
Xét rằng Hậu vất vả
Hơn một nửa cuộc đời
Nay nghe lời Trẫm phán
Hậu nhàn nhã rong chơi
 
Hậu shoping mệt nghĩ
Hậu mua sắm thả giàn
Sáng TJ, chiều Ross
Tối Marshalls lang thang
 
*
*      *
 
Giật mình tỉnh giấc mộng xuân
Ngoài kia đầu ngõ mai vàng nở hoa
Đì đùng pháo nổ gần xa
Nơi đây xin chúc nhà nhà bình an
Thầy Cô năm mới an khang
Bạn bè khắp chốn làm ăn phát tài.

 

Phạm Văn Thế (MS2)