Phạm Văn Thế (MS2)
 
 Đã có lần ta hỏi
Làm được gì nơi đây?
Khi nhân dân thống khổ
Trong kiếp sống đọa đày!
 
Đã có lần ta hỏi
Đại bàng mỏi cánh chưa?
Bạn bè dăm ba đứa,
Còn nhớ chiến trường xưa!
 
Đã có lần ta hỏi
Giọt lệ nào trong đêm?
Xót xa đời di tản
Dù cuộc sống êm đềm
 
Đã có lần ta hỏi
Tóc hai màu rồi sao?
Chân run, đôi tay mỏi
Biết làm gì mai sau!
 
Đã có lần ta hỏi
Cuộc đời có bình an?
Khi nhà nhà đói khổ
Khi người người lầm than
 
Đã có lần ta hỏi
lẽ nào buồn trăm năm?
Làm sao về cố quốc
Để tìm một chỗ nằm!?!
 
Phạm văn Thế (MS2)