Mùa thu thay lá bao lần
Nhớ Nông Lâm Súc chiều dần pha phôi
Đường về... theo gió trường tôi
Lá khô già trút... trường ôi, không còn!
 
Thực hành trên bãi ngô non
Bóng ai tìm đến... giờ còn mong chi?
Cuối mùa xuân chết... người đi...
Trường xưa in dấu những khi chiều tà.
 
Bạn bè xưa... một trời xa...
Tiễn Thầy Cô... viết bài ca thu sầu!
Đêm mùa đông nhớ áo nâu
Ôi Nông Lâm Súc... ngàn dâu xa dần...
 
Bạn bè hội ngộ bao lần?
Chia nhau chén rượu tình thân thầy trò
Đàn chim Việt những chuyến đò
Cho ta bóng đổ đắn đo giọt buồn
 
Trường xưa in tuổi đá buồn
Áo nâu nước chảy về nguồn...  bạn ơi!
Một chung rượu đắng nhìn trời
Trường xưa còn đó... bên đời nhớ quên!
 
Thái Minh Dưỡng
11-2015