alt
 
VỊNH CON RẮN

Chẳng có chân tay cũng biết bò.
Hang sâu, vực thẳm thích nằm co.
Cô ếch "nghe hơi" liền im tiếng.
Chú chuột thấy mặt chạy vắt giò.
Nọc độc; nanh dài muôn loài sợ.
Vô chai ngâm rượu được ra trò.
Những tưởng lột da sống đời mãi.
Nào ngờ hết số cũng ra tro.

 

XUÂN BANG VẠN HỒ
Cũng trà, cũng rượu, cũng lì xì.
Nào cúc, nào mai, chẳng thiếu chi.
Ngoài phố, không người đi hái lộc.
Trong nhà, rượu Tết vẫn đầy ly.
Năm cũ đi qua, năm mới đến.
Tre tàn, măng mọc đón Xuân thi.
Ngày Xuân Vạn Hồ, hoa tuyết phủ
Mừng Xuân đất khách, lệ hoen my.

Nguyển Thượng Hạng