alt{jcomments on}
 
Trót thương ai đó làm sao...?
Hỏi trăng trăng lặn, hỏi sao sao mờ!
Hỏi người tình ấy bây giờ,
Phương trời xa cách biết đâu mà tìm?
Ðêm về thao thức ni niềm,
Người ơi sao để tình nầy lạnh băng.
Ðêm Nam, ngày Bắc xa xăm,
Bao giờ gặp lại? Tình ơi là tình!
 
HAI RÂU
CA 4-7-12