{jcomments on}alt
 
Ngày xưa thương mái tóc dài,
Bây giờ tóc ngắn, cũng đành chịu thôi.
Thương em từ thuở đôi mươi,
Tuổi còn cắp sách tóc thề ngang vai.
Tóc em chải rẽ làm hai,
Bên dành cha mẹ, bên dành cho anh.
Riêng còn một cọng tóc mai,
Tặng anh kỷ niệm ngày đầu mới quen.
Mai sau đời có phủ phàng,
Cách chia đôi ngã cũng đừng quên nhau.
Dù cho tóc có bạc màu,
Nhớ về kỷ niệm tóc mai thuở nào.
 
HAI-RÂU
Kỷ niệm CA 28-7-12