Hôm nay ngày 24-11-2017, chúng tôi vừa nhận được ảnh, thư của anh Phan Bửu Châu về việc anh với tư cách cá nhân, một người từng chịu ơn thọ học, cùng lúc anh đại diện một số Thầy Cô và Cựu Học Viên NLS Bình Dương  tại hải ngoại, đến thăm Cô Đặng Quan Điện, và nhân ngày giỗ mười năm Thầy mất, xin được thắp hương tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân đến Người Thầy, người đã ít nhiều, gián tiếp hay trực tiếp đào tạo hay dạy dỗ họ.
 
Xin được ghi thêm, anh Châu vừa là Cựu Học Viên, vừa là Cựu Giáo Chức Trường NLS Bình Dương & An Mỹ. 
 
Thư cũng cho biết, đáp lời mời, được sự tháp tùng đến dự của Thầy Lê Văn Khởi, cựu Giáo Chức  NLS Bình Dương  và anh Trần Kim Chi, Cựu Học Viên NLS Bình Dương Khóa 6, một thành viên đắc lực trong BLL của NLS Bình Dương  tại quê nhà.
 
Vì tuổi già, sức yếu nên Cô tổ chức ngày giỗ của Thầy thật đơn sơ, tuy nhiên rất ấm cúng vì đã được nhiều đồng sự, học trò đoán đến ngày, dọ hỏi, xin đến viếng thăm Cô cùng bày tỏ lòng thương kính Thầy. Xin được ghi ra Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị đến viếng:
 
Thầy Châu Kim Lang, Cô Võ Thị Vân,  Ông Phan Ngọc Châu - Khóa 1, Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, Ông Phạm Công Sang – Khóa 4, QGNLM Blao, Bà Đặng Thị Chín – Khóa 5 QGNLM Blao, Chị Bùi Thị Lợi – NLSBL, Ông Huỳnh Văn Hứng - Khóa 4, Ông Phạm Văn Lâm - Khóa 4, Ông Nguyễn Lễ - Khóa 4, Ông Huỳnh Văn Hoàn - Khóa 5, Ông Nguyễn Đức Cao – Khóa 8, Ông Trần Ngọc Đảnh – Khóa 8, Ông Nguyễn Văn Phước - Khóa 11.
 
Để nhường chỗ cho khách đến mỗi lúc mỗi đông hơn, anh Châu cùng với bạn tháp tùng rời sớm sau khi thắp hương tưởng niệm cùng gởi lại bao thơ chứa đựng bài viết tưởng niệm về Người Thầy với lời nhắn, khi nào rảnh Cô đọc để biết, dù thời gian hơn bốn mươi năm trôi qua và không gian muôn ngàn dặm xa nhưng Thầy vẫn được nhớ đến trong niềm tôn kính đặc biệt.” 
 
Tình cảm chân thiết đầy ấp trong căn nhà, chính không gian rất khiêm tốn của nó làm nổi bật, làm tăng thêm tính cách cao cả, đức độ, sự liêm khiết của một quan chức lớn của một thời. Vượt thời gian, gần nửa thế kỷ sau, niềm tôn kính đối với Người Thầy vẫn được trọn vẹn giữ trong lòng của nhiều người, ngay cả những người lữ thứ khắp muôn phương, cách xa vạn dặm.
 
NLSBDHN