altSừng cong râu rậm vốn con nhà.
Cai quản tam cung tiếng đồn xa.
Bổn phận chu toàn không biết mệt.
Thành viên hưởng đủ chẳng kêu ca.
"Của quí" được dùng như thánh dược.
Lứa đôi hạnh phúc dứt can qua.
Huyền thoại còn vang bao chiến tích.
Anh hùng bất bại: dê xồm ta!?!?

Nguyễn Thượng Hạng