alt
Vào Đại Hội NLS
Bình Dương Hải Ngoại
Tổ chức lần 2
Ngày 05/07/2013
Tại San Diego California
Thời khắc chờ mong
Đến hẹn lại về
Mừng vui hội ngộ
 
Thông tin qua mạng
Thả hồn mông lung
Kìa đó! cổng chào
NLS Bình Dương
 
Vườn cây, đồi cát
Lều trại, tên đường
Quán cơm xã hội
Đậm tình xứ Búng
 
Một chốc hiện về
Hình ảnh thân thương
Thầy, Cô, bè bạn
Mở lòng vui lây
 
Tay nắm chặt tay
Ánh sáng bập bùng
Đồi khuya âm vang
Lửa hồng tí tách
Kỷ niệm bay về
 
Tâm đến cùng tâm
Ấm tình viển xứ
Một thời vàng son
Một thời trai trẻ
 
Một thời cống hiến
Một thời sử kinh
Ơn nghĩa Thầy, Trò
Vẹn tình Sư, Đệ
 
Từ thuở xa trường
Thời khắc qua nhanh
Đến nay vừa tròn
Bốn mươi hai năm
 
Tóc Thầy bạc tuyết
Trò điểm muối tiêu
Mỗi người mỗi cảnh
Bao nỗi lo toan
Vẫn còn phía trước
 
Gặp nhau hân hoan
Tay bắt, mặt mừng
Sẻ chia duyên phúc
Duyên lành nở hoa
 
Quả vàng tỏa ngát
Ước hẹn lần 3
Duyên vẹn, phúc đầy
Tinh tấn, an vui
 
Lê Hữu Tín
Ban Canh Nông
NLS Bình Dương
Tháng Tám 01, 2013