alt
 
Tôi gởi đi một nửa bài thơ,
Cho người từ Mỹ , Úc, Na Uy, Canada, Âu Châu...
Sẽ mang đến những gì cho Đại Hội?
Niềm vui, nỗi buồn hay tâm sự mênh mông.
 
Có mang theo nỗi đau mất người thân,
Giữa biển khơi hay rừng sâu núi thẳ m.
Buồn bao nhiêu khi nhắc tới Quê Cha,
Nơi chôn nhao cắt rốn tự bao đời.
 
Niềm vui nào khi đã an cư,
Nơi xứ lạ cũng là Quê Hương mới.
Còn gì nữ a, những Chim Nâu xa xứ?
Tâm sự vui, buồn, xin nhớ kể cho nhau...
Mai đây gặp lại bạn xưa,
Giọt sầu nhỏ xuống, niềm vui vỡ oà!!!
 
Còn một nửa bài thơ,
Tôi sẽ nhờ mây đưa về chốn cũ .
Hỏi người ở lại Cố Hương,
Có đứng vững trước phong ba bão tố?
 
Bầu trời xanh, mây trắng còn không?
Trái sầu riêng có chia bớt nỗi sầu chung.
Hỏi hàng dương, khô chưa dòng nước mắt,
Cổng trường ơi! Có nhớ Áo Nâu Xưa?
 
Xin hãy cùng viết lại bài thơ,
Mời Áo Nâu bốn bể năm châu,
Từ hải ngoại hay còn trong nước,
Lên chuyến xe ngược về quá khứ,
Ghé sân trường rợp sắc Áo Nâu,
Thắp lên ngọn lửa ngày hội lớn,
Cho hai nửa bài thơ thôi mãi tìm nhau!!!
 
Tháng Bảy - Mùa Hội Ngộ 2013
Hồ Thành Huân