alt

 
Trả lại em, xứ Búng quê Bình,
Vườn cây măng cụt, sầu riêng để lòng
Gió chiều thổi nhẹ trên đồng
Áo bay, tóc xõa, dấu nào, chân ai
 
Trả lại em gịong nói liêu trai
Khung trời kỷ niệm, dáng ai đợi chờ.
Thương nhau tặng những bài thơ
Một thời để nhớ, một thời để yêu
 
Dáng xưa gầy guộc liêu xiêu
Hởi người em nhỏ, nắng chiều nhạt phai
Còn đâu khoảnh khắc canh dài
Vần thơ để đó, biết ai tâm tình

Trả lại em, một bóng hình
Áo NÂU, guốc nhịp, một chiều mưa rơi
Tóc mai sợi ngắn mất rồi
Sợi dài để nhớ, một thời yêu em.
 
Hai Râu
CN
26-3-2013