alt
 
Màu áo NÂU xưa thật diệu kỳ,
Như có men, say nghĩa, say tình.
Nghĩa Thầy Cô, tình gia đình NLS,
Luôn nhớ "nôi" chung, nỗi nhớ nhung.
Dâu bể thăng trầm chia phân cách,
Lẻ cánh chim NÂU phải lìa đàn!
Dũng cảm, kiên cường, không bỏ cội…
Ơn Thầy Cô, một lòng ghi khắc,
Chọn ngày hội ngộ thắm tình NÂU,
Mới biết hương Nâu tỏ tấm lòng,
Khắc cốt ghi tâm trên áo nhớ,
Nhớ hoài đôi áo của trường xưa.
 
Ngọc Lan
 
Kính tặng Thầy Ngọc, Thầy Công.
Cảm ơn người anh tặng áo.
Kính chúc sức khỏe Đại Gia Đình NLS.